سعید جلیلی ایذجی

کارشناسی مسائل فرهنگی، علوم دفاعی، حقوقی، اقتصادی، حکمرانی و سیاستگذاری راهبردی

سعید جلیلی ایذجی

کارشناسی مسائل فرهنگی، علوم دفاعی، حقوقی، اقتصادی، حکمرانی و سیاستگذاری راهبردی

سعید جلیلی ایذجی
روزنامه‌نگار، دبیر، نویسنده، پژوهشگر، مطالبه‌گر، عدالت‌خواه و دانشجومعلم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران-مهندسی صنایع مبلمان
کارشناسی مسائل فرهنگی، علوم دفاعی، حقوقی، اقتصادی، حکمرانی و سیاستگذاری راهبردی
سعید جلیلی ایذجی
بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مهندسی صنایع مبلمان» ثبت شده است

با آغاز نخستین نیم‌سال تحصیلی نودانشجویان یکی از پرسش‌های پرتکرار که از برخی اساتید و بسیاری از دانشجویان شنیده میشود این است که چرا رشته صنایع مبلمان برخلاف دیگر رشته‌های فنی مهندسی از کنکور تجربی دانشجو می‌پذیرد و نه ریاضی.

سعید جلیلی